Veelgestelde vragen over het ICP

Lees hier de meest gestelde vragen over het ICP.

FAQ over herziening ICP

Ja, je kan hier nog mee varen. Het ICP kan worden gebruikt in landen die de resolutie hebben geaccepteerd. Klik hier voor een overzicht van de landen waar het ICP geldig is. In deze landen kan je varen in de binnen- en kustwateren. Mocht je naar een land willen varen dat het ICP niet accepteert, dan raden wij aan om een officiële registratie aan te vragen. Dit is een zogenaamde zeebrief. Deze wordt overal ter wereld en op zee geaccepteerd. Klik hier voor meer informatie over de aanschaf van een zeebrief.

Het ICP is twee jaar geldig. Op dit moment kijken wij in samenwerking met het Ministerie I&W naar aanpassingen van de afgifte van het ICP die nodig zijn om misbruik een halt toe te roepen. De uitkomst hiervan zullen we communiceren aan alle ICP houders.

Ja dat kan. Indien je het ICP niet voor de zomer van 2021 nodig hebt, adviseren wij nog even te wachten met de aanvraag. Voor 1 januari 2021 zal duidelijk zijn of en welke wijzigingen er t.a.v. de ICP worden doorgevoerd. Klik hier om een ICP aan te vragen. 

Klik hier om te lezen hoe je je kan uitschrijven voor het ICP. 

Een zeebrief is het bewijs van nationaliteit van het zeeschip en vergelijkbaar met een paspoort voor een zeeschip. Voor zeeschepen die commercieel varen is het verplicht. Pleziervaartuigen kunnen ook een zeebrief aanvragen. Hiermee kan je overal te wereld varen. Lees hier meer over de zeebrief en het aanvragen daarvan.

Het ICP is daarentegen géén bewijs van nationaliteit. Het is enkel een registratiebewijs die geldig is binnen Europese kustwateren en binnenvaarten. Niet alle landen accepteren het ICP. Check hier welke landen het ICP accepteren.

De aanvraag van een zeebrief gaat via Inspectie Leefomgeving en Transport. Één van de voorwaarde is dat u het schip laat opnemen in het Nederlands Kadaster. Op deze website vindt u de procedure. De aanvraag van een zeebrief gaat niet via het Watersportverbond.

In Italië is het ICP niet geldig. Ga je toch naar Italië met een ICP dan riskeer je dat je boot wordt vastgelegd met kostbare procedures als gevolg. Er is zelfs een mogelijkheid dat je wordt aangehouden. Wij raden daarom iedereen af om met alleen een ICP naar Italië te varen. Op dit moment is de enige optie om wel in en rond Italië te varen een zeebrief. Kijk hier voor meer informatie over de zeebrief

Haal je boot uit Italië weg of voorzie deze van de juiste documentatie. Op dit moment is het enige alternatief op het ICP een (voorlopige) zeebrief. Als dat niet kan is er op dit moment geen oplossing. Wij dringen er met regelmaat op aan dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met Italië tot een alternatief komt op het ICP.

Op aandringen van het Watersportverbond komt het Ministerie met het volgende advies in deze situatie:

Neem met spoed contact op met het Kadaster en vraag naar een teboekstelling van het schip onder Nederlandse vlag. Hiervoor is naast de aanvraag voor de teboekstelling ook de aanvraag registratie pleziervaartuig van ILT met de vereiste documenten nodig. Deze treft u hier. Beide aanvragen moeten vervolgens worden ingediend bij het Kadaster. Het Kadaster verwerkt de aanvraag en stuurt het dan naar het ILT om de registratie te starten. Tegelijkertijd  is een spoedverzoek per mail via registratie@ilent.nl voor een voorlopige zeebrief noodzakelijk.

Varen in landen die het ICP niet accepteren maar waar het voorheen niet tot problemen leidde , is geheel op eigen risico. Het enige alternatief op dit moment om zonder risico in deze landen te varen is de zeebrief

De Brexit heeft geen gevolgen voor uw ICP in de zin dat deze geldig is en blijft in het Verenigd Koninkrijk. Let wel op dat er andere douane regels gelden per 1 januari 2021. Lees hier over de gevolgen van de Brexit voor varen van en naar het Verenigd Koninkrijk.

FAQ - ICP

Het ICP is een officieus eigendomsbewijs dat je iedere twee jaar verlengt. Ga naar: www.watersportverbond.nl/onze-sporten/varen-in-buitenland/icp-verlengen voor meer informatie over het verlengen van je ICP.

Het kan zijn dat je de boot verkocht hebt en een bewijs van uitschrijving nodig hebt. Ga naar: www.watersportverbond.nl/onze-sporten/varen-in-buitenland/boot-verkocht-uitschrijven voor meer informatie.

Ga naar: www.watersportverbond.nl/onze-sporten/varen-in-buitenland/icp-wijzigen

Een ICP uitschrijving is niet altijd verplicht. Mocht je jouw boot verkopen aan een buitenlander, dan zal de nieuwe eigenaar een uitschrijving nodig hebben om de boot in eigen land te kunnen registreren.

Wanneer je een uitschrijving wenst te ontvangen van de verkochte boot, dan vraag je een 'ICP uitschrijving' aan. Voor de nieuwe gekochte boot vraag je een 'ICP reguliere- of spoedaanvraag' aan.

In Nederland is voor de meeste categorieën pleziervaartuigen geen vlaggenbrief verplicht. Binnen Europa is het daarentegen in vrijwel alle landen verplicht om over een officieel registratiebewijs te beschikken.

Om bovenstaande redenen is het ICP in het leven geroepen. Met het ICP kun je met jouw pleziervaartuig binnen de meeste Europese binnen- en kustwateren varen.

Een ICP is uitdrukkelijk geen bewijs van nationaliteit en registratie zoals de zeebrief en geeft niet het recht de Nederlandse vlag te voeren.

Ondanks dat je ICP verlopen is, kan je het ICP verlengen via deze link.

Mocht je over een oude ICP van de ANWB beschikken, dan is deze niet bij ons bekend. Je kan een nieuwe 'ICP reguliere- of spoedaanvraag' doen.

Je kan altijd een ICP aanvragen op het moment dat je de Nederlandse nationaliteit hebt of (aantoonbaar) langer dan vijf jaar in Nederland woont.

Een ICP reguliere aanvraag versturen wij per post binnen 10 werkdagen. Een ICP spoedaanvraag versturen wij per post binnen 5 werkdagen mits alle gevraagde documenten compleet zijn.

De partners van het Watersportverbond