ICP verlengen

Het ICP is een officieus eigendomsbewijs dat je iedere twee jaar verlengt. Wij vertellen je hoe je dat kunt doen.

Een ICP verlenging kun je maximaal 60 dagen voor de vervaldatum aanvragen door te kiezen voor een ICP reguliere – of spoedaanvraag via onze webshop. Een ICP reguliere aanvraag verwerken wij binnen 10 werkdagen. Een ICP spoed aanvraag verwerken wij binnen 5 werkdagen. Mits alle ingevulde gegevens en documenten compleet zijn versturen wij het ICP per post naar de aanvrager.

Kosten

 • ICP reguliere aanvraag
  Niet-leden: €33,25
  Leden: €23,25
 • ICP spoedaanvraag
  Niet-leden: €45,25
  Leden: €37,50

Op het moment dat je een keuze hebt gemaakt tussen een reguliere- of spoedaanvraag, kies je voor een bestaand vaartuig. Jouw bestaande vaartuig komt alleen tevoorschijn op het moment dat je onder hetzelfde account inlogt als waarmee je de aanvraag destijds hebt gedaan.

Documenten

Voor de verlenging aanvraag worden de volgende documenten gevraagd:

 • Kopie geldig Nederlands identiteitsbewijs van de eigenaar (of eigenaren) (dit mag een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn). 
 • Kopie eigendomsbewijs van het vaartuig. Hierop dienen duidelijk voldoende vaartuiggegevens en eigenaarsgegevens te staan. Dit kan één van onderstaand zijn:
  • Kopie volledig koopovereenkomst incl. handtekeningen
  • Kopie registratiebewijs RDW (voor – en achterkant)
  • Kopie Kadasterregistratie
  • Kopie Verzekeringspolisblad mits geldig. Anders dienen wij ook een recent betalingsbewijs te ontvangen.

 

Tips voor de aanvraag

 • Vanwege de privacywetgeving raden we aan om de kopie van het identiteitsbewijs af te schermen. Je kunt hiervoor gebruik maken van de app van Rijksoverheid. Je vindt meer informatie over hoe je veilig een kopie maakt van je identiteitsbewijs op de site van Rijksoverheid. 
 • Om de behandeling van je aanvraag zo spoedig mogelijk te laten verlopen verzoeken wij duidelijke, leesbare en compacte documenten toe te voegen.


Disclaimer: Het Watersportverbond heeft het recht om de aanvraag te wijzigen, weigeren of in te trekken. In geval van fraude zal het Watersportverbond aangifte doen bij de betreffende autoriteiten.

De partners van het Watersportverbond