ICP aanvragen

Lees hier hoe je een ICP kunt aanvragen.

Een ICP kun je aanvragen via onze webshop. Je kunt de keuze maken tussen een reguliere – of spoedaanvraag. Een ICP reguliere aanvraag verwerken wij binnen 10 werkdagen. Een ICP spoedaanvraag verwerken wij binnen 5 werkdagen. Mits alle ingevulde gegevens en documenten compleet zijn versturen wij het ICP per post naar de aanvrager.

Kosten

 • ICP reguliere aanvraag
  Niet-leden: €33,25
  Leden: €23,25
 • ICP spoedaanvraag
  Niet-leden: €45,25
  Leden: €37,50

Bij de aanvraag vul je gegevens van de vaartuigeigenaar in. Wij maken je erop attent dat de gegevens door de autoriteiten vergeleken worden met het paspoort. Vul daarom de volledige (voor)naam in. 
Daarnaast vul je gegevens van het vaartuig in. Deze gegevens komen letterlijk op het document te staan. Het is dus van belang dat je alle gegevens volledig, nauwkeurig en naar waarheid invult.

Documenten

Tijdens de aanvraag worden de volgende documenten gevraagd:

 • Kopie geldig Nederlands identiteitsbewijs van de eigenaar (of eigenaren) (dit mag een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn).*
 • Kopie eigendomsbewijs van het vaartuig. Hierop dienen duidelijk voldoende vaartuiggegevens en eigenaarsgegevens te staan. Dit kan één van onderstaand zijn:
  • Kopie volledig koopovereenkomst incl. handtekeningen
  • Kopie registratiebewijs RDW (voor – en achterkant)
  • Kopie Kadasterregistratie
  • Kopie Verzekeringspolisblad mits geldig. Anders dienen wij ook een recent betalingsbewijs te ontvangen.

 

Tips voor de aanvraag

 • Vanwege de privacywetgeving raden we aan om de kopie van het identiteitsbewijs af te schermen. Je kunt hiervoor gebruik maken van de app van Rijksoverheid. Je vindt meer informatie over hoe je veilig een kopie maakt van je identiteitsbewijs op de site van Rijksoverheid. 
 • Om de behandeling van je aanvraag zo spoedig mogelijk te laten verlopen verzoeken wij duidelijke, leesbare en compacte documenten toe te voegen.


Disclaimer: Het Watersportverbond heeft het recht om de aanvraag te wijzigen, weigeren of in te trekken. In geval van fraude zal het Watersportverbond aangifte doen bij de betreffende autoriteiten.

De partners van het Watersportverbond