Stukken ALV 1 juli

Bekijk hier de stukken van de Algemene vergadering van 1 juli 2020

Hieronder vindt u de stukken van de Algemene vergadering  - de Jaarvergadering - van 1 juli 2020. Mochten er veel vragen over de jaarrekening 2019 binnenkomen, dan houdt het bestuur de optie open om een financieel vragenuur te organiseren.  

 

1.       Opening en vaststellen agenda

2.      Notulen Algemene vergadering van 18 mei 2020

2.1. Besluit notulen Algemene vergadering 18 mei 2020

Vragen die behandeld zijn in de Algemene vergadering, zijn opgenomen in de notulen. De Controleraad heeft een aantal vragen na de vergadering van een antwoord voorzien en die antwoorden vindt u hier en hier.  Door een misverstand in de communicatie, treft u dit later aan dan gewenst. Excuses voor het ongemak. 

3.      Mededelingen en ingekomen brieven

3.1 Ingekomen e-mail KWV De Kaag

4.      Benoemen penningmeester

5.     Jaarverslag en Jaarrekening 2019

Verklaring Accountant

Rapportage Controleraad
5.1 Besluit jaarverslag 2019
5.2 Besluit jaarrekening 2019 en decharge bestuur

6.     Voorstel wijziging functieomschrijving controleraad

Presentatie functieomschrijving controleraad

7.     Benoemen leden controleraad

8.    Update reorganisatie en koers

9.    Rondvraag

10.   Sluiting

 

Ingekomen vragen voor de Algemene vergadering - de jaarvergadering -  kunt hier, voorzien van een antwoord, vinden.

 

In de ledenvergadering is gevraagd om de presentatie over de Koers te delen. Deze kunt u hier bekijken.

 

Uitgelichte artikelen

De partners van het Watersportverbond