Lid worden

Lees hier hoe je als vereniging een lidmaatschap kunt aanvragen, en wat de kosten daarvan zijn.

Lidmaatschap aanvragen

Wanneer je als vereniging lid wil worden van het Watersportverbond dan kan je een mail sturen naar vereniging@watersportverbond.nl.

Of stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier samen met een kopie van de verenigingsstatuten én een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel naar: 

Watersportverbond
Orteliuslaan 1041
3528 BE Utrecht
t.a.v. bestuur 

Procedure daarna

De aanvraag voor het lidmaatschap wordt door het bestuur van het Watersportverbond beoordeelt. Bij een positieve beoordeling ontvang je als vereniging een bevestiging, een relatienummer en inloggegevens voor het verenigingsportaal. In dit portaal kan je als vereniging de ledengegevens invoeren. 

Contributie

Het aantal leden van de vereniging is de grondslag voor de afdracht aan het Watersportverbond. De contributie per lid wordt elk jaar vastgesteld in de najaarsvergadering van het Watersportverbond. Voor 2021 is de contributie vastgesteld op € 21,20. Voor kanoleden wordt dit bedrag verhoogd met € 4,00 voor het Magazine Kanosport.

 

Watersportverenigingen Kanoverenigingen

Volwassenen

€ 21,20

€ 25,20 

Jeugd / Gezinslid

€ 10,60

€ 10,60


De statuten en het huishoudelijk reglement van het Watersportverbond, evenals de jaarverslagen en het Meerjarenbeleidsplan zijn hier te vinden.

De partners van het Watersportverbond