Overzicht financiële regelingen COVID-19 voor verenigingen

22 februari 2021

Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die (water-)sportverenigingen steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. We zetten deze regelingen op een rij en schetsen de stand van zaken per regeling.


Geopend:


Noodkrediet via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)

SWS kan kosteloos borgstellingen van maximaal 250.000 euro verstrekken met een maximale looptijd van 7 jaar. Wel worden een aantal voorwaarden gesteld: 

  • Het is een lening die bij de huidige bank van de club moet worden afgesloten. 
  • Het is een lening en deze moet dus inclusief rentekosten worden terugbetaald. Het is dus geen gift. 
  • De vereniging moet kunnen aantonen dat er schade is door de coronacrisis en dat de club de lening in de komende jaren kan aflossen. 
  • Er worden geen tekorten gefinancierd die er al waren voor deze crisis.  

Status: Geopend, doorlopende regeling

Meer informatie SWS en klik hier voor direct aanvragen.

 

TOZO: Tijdelijke overbrugginsregeling zelfstandig ondernemers

Voor kleine IB-ondernemers in de sport. Het kabinet heeft besloten om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) tot de zomer van 2021 te verlengen t/m 1 juli 2021. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Meer informatie en aanvragen.

  • eventueel interessant voor trainers/opleiders/coaches op jullie sportvereniging en aan te vragen via jullie gemeente.

 

TVL:  Tegemoetkoming Vaste Lasten

Naast een regeling voor de loonkosten is er ook een regeling voor de vaste lasten van een onderneming, of in dit geval, een sportclub. Organisaties met een omzetverlies van minimaal 30% en daarnaast minimaal €1.500 vaste lasten per kwartaal kunnen een beroep doen op de TVL (De vaste lasten worden voor de sector Sport en Recreatie bepaald op 34% van de omzet). De tegemoetkoming bedraagt 85% van de vaste lasten tot een maximale vergoeding van €330.000. Het loket voor het eerste kwartaal is nu geopend. Naar verwachting kan er vanaf mei een aanvraag worden gedaan voor het tweede kwartaal van dit jaar.

Klik hier voor meer informatie en aanvraag.

Status: geopend. Je kunt tot 30 april 2021 17:00 uur TVL Q1 2021 aanvragen.



NOW: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Vanaf 15 februari kunnen bedrijven, maar bijvoorbeeld ook sportclubs, een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten die zij maken in het eerste kwartaal van 2021. Voorwaarde daarbij is wel dat zij in dit kwartaal een omzetdaling van tenminste 20% hebben ten opzichte van 2019. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 85% van de loonsom. 

Meer informatie.

Status: Van 15 februari tot en met 14 maart kan er een aanvraag worden ingediend voor de periode januari, februari, maart 2021. Ook voor het tweede kwartaal van 2021 komt weer de mogelijkheid om deze vergoeding aan te vragen. Aanvragen kan via UWV 


TASO: Tegemoetkoming voor amateursportorganisaties

Deze regeling is bedoeld voor een tegemoetkoming in de vaste lasten van sportclubs die niet in aanmerking komen voor de TVL en/of loonkosten niet via de NOW gecompenseerd hebben gekregen. De TASO-regeling is bedoeld voor amateursport-organisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 31 december) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500. Bij de bepaling van de tegemoetkoming wordt onder meer gekeken naar de vaste lasten voor de accommodatie in eigen bezit of beheer, bondsafdrachten, niet gecompenseerde personeelslasten en het kantineresultaat. De tegemoetkoming bedraagt maximaal €12.500. Voor de regeling is €29 miljoen beschikbaar.

Meer informatie is te vinden op de website van DUS-I.

Status: Het loket voor de TASO-Q4 is geopend. Van 19 februari 2021 tot en met 5 april 2021 kunnen amateursport-organisaties een aanvraag indienen.

 

TVS: Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties 

Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. Er is €30 miljoen beschikbaar voor deze regeling.

Meer informatie is te vinden op de website van DUS-I.

Status: Binnenkort opent het loket voor de TVS voor de gederfde huurinkomsten in Q4 2020 (1 oktober t/m 31 december 2020). Aanvragen is mogelijk vanaf 9 maart 2021.

 

 

In voorbereiding:

 

Sportpakket 2.0

Het kabinet verlengt de specifieke steunmaatregelen voor de sport en trekt daarvoor 240 miljoen euro uit. Amateursportorganisaties die hard getroffen worden door de gevolgen van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kunnen via verschillende regelingen gecompenseerd worden.

De steunmaatregelen voor de sportsector die zijn ingezet in 2020 worden verlengd tot 31 juni 2021. Het geld is bedoeld voor de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO), Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS), en de Specifieke Uitkering voor ijsbanen en zwembaden. Voor dit pakket aan maatregelen stelt het kabinet in totaal 240 miljoen euro beschikbaar en dit pakket vormt de basis voor ondersteuning van de sportsector in de eerste helft van 2021.

Op basis van de coronamonitor van het Mulier Instituut en overleg met de sector wordt gekeken welke aanpassingen nodig zijn ten opzichte van de TASO en TVS. Zodra wij duidelijkheid hebben over hoe en wanneer watersportverenigingen en vaarscholen een aanvraag kunnen indienen voor financiële ondersteuning berichten wij hierover in ons kennisdossier en per mail. 

Status: Openstelling naar verwachting op zijn vroegst medio februari 2021

 

Uitgelichte artikelen

Coronavirus en watersport Besturennieuwsbrief

De partners van het Watersportverbond